Main Content

matlab.io.hdfeos.gd.inqAttrs

パッケージ: matlab.io.hdfeos.gd

グリッド属性の名前

構文

attrList = inqAttrs(gridID)

説明

attrList = inqAttrs(gridID) は、グリッド属性名のリストを返します。attrList は cell 配列です。

この関数は、HDF-EOS ライブラリ C API の関数 GDinqattrs に相当します。

import matlab.io.hdfeos.*
gfid = gd.open('grid.hdf');
gridID = gd.attach(gfid,'PolarGrid');
attrList = gd.inqAttrs(gridID);
gd.detach(gridID);
gd.close(gfid);