Main Content

matlab.io.hdfeos.gd.readAttr

名前空間: matlab.io.hdfeos.gd

グリッドの属性の読み取り

構文

data = readAttr(gridID,attrname)

説明

data = readAttr(gridID,attrname) は、グリッド属性を読み取ります。

この関数は、HDF-EOS ライブラリ C API の関数 GDreadattr に相当します。

import matlab.io.hdfeos.*
gfid = gd.open('grid.hdf','read');
gridID = gd.attach(gfid,'PolarGrid');
data = gd.readAttr(gridID,'creation_date');
gd.detach(gridID);
gd.close(gfid);