Main Content

Name property

クラス: ModelAdvisor.InputParameter
パッケージ: ModelAdvisor

入力パラメーター名

文字ベクトル。

既定の設定: '' (空の文字ベクトル)

説明

Name プロパティは、カスタム チェックの入力パラメーター名を指定します。

inputParam2 = ModelAdvisor.InputParameter;
inputParam2.Name = 'Standard font size';
inputParam2.Value='12';
inputParam2.Type='String';
inputParam2.Description='sample tooltip';