MATLAB Answers

Raspberry Pi Camera ile Motor Kontrolü

2 ビュー (過去 30 日間)
Mehmet SEN
Mehmet SEN 2019 年 4 月 19 日
回答済み: Hideyuki Shimizu 2019 年 10 月 17 日
Merhaba
Matlab simulink ile ahududu pi arasında bağlantı kurarak kamera girdisini bir pinpon topunun yakın uzaklığını algılamak ona göre motoru ileri yada geri döndürmek istiyorum. Bunun ile ilgili tecrüberenizi paylaşırsanız sevinirim.

  0 件のコメント

サインインしてコメントする。

回答 (1 件)

Hideyuki Shimizu
Hideyuki Shimizu 2019 年 10 月 17 日
Merhaba!
Bende daha yeni ogreniyorum. O yuzden elimden birşey gelmez, maalesef. Ama eger su link'teki projeye daha bakmadiysaniz yardimci olur diye dusunuyorum.
Benzer noktalari var. Hic degilsede nasil yapilagacini ogrenmis olursunuz. Basarilar dilerim.

  0 件のコメント

サインインしてコメントする。

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Translated by